Pardavimų dinamika
Paskutinis mėnuo - nuo mėnesio pradžios iki dabar fiksuoti pardavimai.
Sukritusių pardavimų dalis naujuose projektuose (pre-sales)
Likusių pardavimų dalis